รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากทรัพยากรชีวภาพ ดำเนินการโดย BEDO เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์แสดงความสามารถของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงแหล่งเรียนรู้ด้านการตลาดสำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพทั้งจากชุมชนและแหล่งผลิตอื่นๆ ในประเทศสถานที่


ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ทิศใต้ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถาม

Copyright © 2020 Fahsaigallery
Fahsaigallery by www.FaakRaan.com