คำคมที่ว่าร้าย แต่ก็ยังไม่ร้ายเท่าใจเทอแชร์คำคม


คำคมอื่นๆ
สติ๊กเกอร์ : น้องข้นใส ฮาเฮ