ไม่มีใครดีไปกว่าใครหรอก
เราต้องเป็นตัวของตัวเอง
ทำอะไร ถ้าฝืนมากไป
สักวันมันอาจจะบั่นทอนลงได้แชร์คำคม


คำคมอื่นๆ
สติ๊กเกอร์ : น้องข้นใส ฮาเฮ